Ninjutsu, ninpo, ninja … (1. dio)

nin naslov

nin kanji

Znak za Nin* 忍 korišten u riječima Ninja 忍者, Ninjutsu 忍術 i Ninpō 忍法 se sastoji iz dva dijela. Gornji dio zvan Yaiba ili Ha 刃 znači oštrica sječiva. Donji dio se tumači kao Kokoro ili Shin 心 i znači srce. Znak Nin pokriva nekoliko važnih razina i zato se ne može ograničiti na jedinoj definiciji.

Znak za Nin od ninjutsu-a se može pročitati i kao shinobu ili shinobi. Značenje riječi shinobu  se odnosi na vaše misli i ego prema oštrici mača što znači biti neprekidno budan na sebe samog i svoju okolicu, te imati hrabrost za izdržljivost. Doista, kada se izgovori shinobu to ima značenje “podnijeti”, “podupirati” i “biti uporan“, a kada se to izgovori shinobaseru onda ima značenje “držanje sakrivenim”, “sakriti“, “biti tajan“ ili “biti neprovidan”.

Promatrajući značenje znaka Nin počinje se shvaćati da je praktičar ninjutsu-a osoba koja djeluje u tajnosti, a prakticiranje ninjutsu-a čini mogućim djelovati u tajnosti pomoću obmana.

Kako je već navedeno putem razdvajanja znaka Nin nalaze se dva druga znaka – srce i oštrica, odnosno značenje znaka Nin može se interpretirati dvojako. Prva interpretacija opisuje duševno stanje onoga koji podnosi nesreću i mora se osim toga npr. tajno sakriti i savladati bol i slabost. Druga interpretacija se odnosi na način vježbanja u kojoj netko postaje snažan i oštar kao na primjer oštrica. Ako netko napregne svoje htijenje na nerazuman način oštrica ga odmah zaustavlja i posiječe. I tako, djelovanje ispod ograničenja oštrice nas sprječava da budemo odvedeni od strane vjetrova promjene prema činu kontroliranja svoga ega. Tijelo je strahovito učinkovito sredstvo za izražavanje ovoga

ninjutsu

Dakle, ovo potiče kontrolu duha nad tijelom. Takva je istinska bit znaka Nin u ninpō-u.

U Ninpō knjizi Bansenshukai piše: “Kada ulazite u neprijateljski kamp u opasnoj misiji vaše srce mora biti poput čvrste, hladne i oštre  oštrice mača. Ako je srce mekano i slabo i kada god se neprijatelj suoči sa vama rezultat je panika i neuspjeh misije. Ako je srce nestabilno neprijatelj će lako moći vidjeti ovo oklijevanje. Ova situacija ne samo da će vas koštati životom nego će također ugroziti vašeg vođu ili u tom slučaju vašu zemlju. Praktičar Ninpō-a treba imati srce koje kada se dotakne može odsjeći poput oštrice mača i koje bi se uvijek trebalo voditi oslobođeno od onečišćenja, oštrine i hladnoće držeći neprijatelje u stalnom stanju pripravnosti”.

Znak za Nin se također koristi da se napiše Nintai 忍体 što znači ustrajnost ili strpljenje što implicira važnu stvar za Ninja-u imati strpljenje pod nemogućim okolnostima i izdržati kada se ne može naći put za uspjeh u misiji. Ovaj oblik razmišljanja, duh ustrajnosti se zove Ninja Seishin 忍者精神. Ako netko primi uvredu od druge osobe onda on to mora moći podnijeti bez zamjerke i potom odbaciti takve osjećaje kao što su ljutnja i ljubomora. Ova kombinacija izdržljivosti i poniznosti je poznata kao Ninniku Seishin 忍肉忍者精神.

Bansenshukai kaže: “Bitan element za Ninja-u (Shinobi) je čisto srce. Ako Ninja slijedi pogrešan tijek korištenjem prijevara ili spletkari njegovo srce ne može biti čisto i njegov sud će uvijek biti pogrešan i to mu nikada neće omogućiti iskreno djelovanje. Ako takva osoba upotrijebi Ninjutsu samo za svoju korist ili ako ga to zlo nadmaši njegove akcije će ga odati pokazujući da je bio odgovoran. Početni uspjeh bi mogao pružiti novac i slavu, ali će on uskoro pasti sa svog visokog pijedestala. Srce Ninja je čisto i iskreno”.

nin1

Postoji Ninja stih koji znači da ako netko nema čisto srce nebo mu nikada neće dopustiti razdoblje zadovoljstva.

千早振る神の教えは久遠に正しき心身を守るらん

Chihayafuru Kami ne Oshie wa Tokoshie ni Tadashiki Kokoro Mio Mamoruran

Pjesma Ninja Seishin-a je tradicionalni stih za usmjeravanje srca Ninja-i i ovaj stih djeluje kao ključ za spajanje svoga srca sa Bogom.

“Ninja Seishin-towa, Shin-shin Shiki-o Shinobu, Ninniku Seisin-o Konpon-to-suru. Chijoku-o Shinonde Urami-o Houjisaru, Nintai Seishin-o Yashinau Kotoni Hajimaru monode-aru. Nin-towa, Kokoro-no Ueni Yaiba-o oite, Yaiba-de Hito-o Kizutsuketari Suruyouna Monodewa-naku, Kajo Waraku Hana-no gotoki Jo-ai o motte Heiwa-o Tanoshimu mono de aru. Yueni, Tai-o motte Shizen-ni Aite-no Ken-o sake, Sugata-o Kesu Kyojitsu Tenkan no Myo-o e, Iccho Kuni no Tametoka, Gi no Tame-ni Chi, Sui, Ka, Fu, Ku no Shizen-o Riyo-shite, Aite-o Taosu (Seisuru) Kotoga, Ninja-no Konpon Gensoku-de-aru.”

Prevedeno:

Ovo je bit Ninniku Seishin-a duha Ninja koji ima moć korištenja strpljenja zajedno sa tijelom, umom i podsviješću. Ova moć se mora razvijati putem nepokolebljivog vježbanja. Rezultat će dovesti do sposobnosti spremanja u džep bilo koje uvrede i kasnijem je bacanju odatle zajedno sa svim tragovima ogorčenosti (Nintai Seishin).