BUGEI, BUJUTSU, BUDO 3. dio

Bugei3 naslov

Jako je teško shvatiti Ninjutsu bez ispravne upoznatosti u povijesne temelje japanskih tehnika borbe. Tek sa sagledavanjem ovih borbenih praksi može se početi bolje razumijevati načine Ninja, razloge za njihovo postojanje i upotrebu kroz neprestane prevrate japanske povijesti. Stoga ćemo u nekoliko nastavaka pokušati pojasniti pojmove Bujutsu, Bugei i Budō i dr. kroz viđenje Sensei Massaki Hatsumi-a i drugih majstora Bujinkan Budō Taijutsu-a poput npr. Kacem Zoughari-a.

 

CRONIPPON NINJUTSU DŌJŌ

Bugei3 sl1

  • Rečeno je da su tehnike koplja (Sojutsu) bile stvorene u periodu „Zaraćenih država“. Tijekom ovih vremena koplje je bilo korisno da bi se zarilo u otvor, oborilo ili posjeklo ratnika koji je bio zaštićen od strane oklopa. Imajte razumijevanja za ovo kada vidite sliku ratničke borbe sa “Osam tajnih mačeva kao jedan” (Happo biken ichinyo – što se odnosi na međusobnu zamjenjivost oružja) kako načini mača dolaze do izražaja po prvi put.

Postojale su mnoge škole koplja, te brojne vrste i dužine koplja. Postojali su oni koji su bili manji od 5 shaku-a, oni preko 2 ken-a, te oni iznad 1 Jo-a. Sva koplja su u osnovi kategorizirana kao ručna koplja (Te yari) i koplja sa dugim oštricama (Taishin yari). Držak koplja je bio napravljen od različitih vrsta drveta uključujući crveni i bijeli hrast, te od drveta japanske mušmule (šljive). Također, je postojalo koplje sa drškom napravljenim od strane raskoljenih i lakiranih bambusovih traka. Nadalje, također su postojala željezna koplja (Tetsu yari) napravljena saBugei3 sl2 željeznim dršcima, te tako zvana Kama yari (sa vrhom u obliku srpa), tro-vilasto koplje (Sanbon yari), cjevasto koplje (Kuda yari), koplje kuka (Kagi yari) i postojala su križno-oblikovana koplja (Jumonji yari). Koplja su kategorizirana putem svoga oblika i načina pričvršćivanja oštrice na dršci. Drugi tipovi uključuju jednostavna koplja (Su yari), šuplje koplje (Fukuro yari), srpasto-koplje (Kama yari), koplje sa jednom oštricom (Kikuchi yari), koplje sa srpom (Katakama yari) i koplje sa dugom oštricom (Taishin yari). Neizbježno, sjedinjenje srca, tijela i koplja rađa bezbroj božanskih tehnika i naslijeđe koplja je osvijetljeno (Sojutsu) što je postalo jezgra mnogih različitih škola koje su nastale.

Dužina Tachi-a u Tensho razdoblju (1573-92) „Zaraćenih država“ je bila od 2 shaku i 2 sun-a prema 2 shaku 3 ili 4 sun-a najdulje. Usput, to je variralo ovisno o vremenu i regiji s obzirom da je prosječna visina japanskog muškarca do ranog dijela Meiji razdoblja bila manja od 160 cm (5 shaku-a i 3 sun-a).Bugei3 sl3 Po Tai Heiki-u Tachi od Nawa Nagatoshi-a u Genko razdoblju (1331-33) je bio 4 shaku-a i 3 sun-a. Saji Magozaburo Tanba je nosio Tachi od 5 shaku i 3 sun-a. U doba cara Gomurakami-a Wada Masatomo-ov Tachi je bio 4 shaku i 5 sun-a i rečeno je da je Fujiwara no Yasunaga izvlačio Tachi od 4 shaku i 8 sun-a. Tsumaga Nagamune je nosio Tachi od 5 shaku i 3 sun-a. U doba bitke kod tjesnaca Fuefuki-a Yazu Kojiro je imao Tachi od 6 shaku i 3 sun-a. Akamatsu Ujinori je nosio Tachi od 5 shaku i 7 sun-a. Na primjer, za mač od Togashi Masachika se u pripovijetkama priča da je izgledao 9 shaku i 3 sun-a.

Ninja mač je imao oštricu dužine od 1 shaku i 6 do 7 sun-a. U Tokugawa razdoblju oštrice duže od 2 shaku-a su bile nazvane Katana. Do 1 shaku i 9 sun-a je bio nazvan O-wakizashi, do 1 shaku i 7 sun-a je bio Chu-wakizashi, a do 9 sun-a i 9 bu-a je bio Sho-wakizashi. Uchigatana-e koje se počela pojavljivati od Muromachi razdoblja su prvotno bile 1 shaku i 4 sun-a, ali su potkraj razdoblja išle od 1 shaku i 7 ili 8 sun-a prema duljini od 2 shaku-a.

Daito i Shoto, (par dugog i kratkog mača) gdje se ponekad dugi mač preuređivao u Naginata-u ili Yari ili su dugi i kratki mačevi korišteni zajedno kao par. Također, kratki mač je bio učinkovit kada se je koristio u ograničenim prostorima protiv višestrukih neprijatelja. Postoji izreka: “Kratki mač može biti korišten kao dugi mač i dugi mač kao kratki mač”.

Bugei3 sl4

Kada razmišljate o korištenju oružja odmah ste zarobljeni od strane njega. Važno je ne razmišljati o nošenju mača, ne rukovanju sa štapom nego koristiti oružje u raspoloživom vremenu. Bilo što može postati oružje. Pogledajte prednosti predmeta i nedostatke oružja ili oklopne zaštite, štićenja i konjaništva – bilo što, što je prirodno ili napravljeno može biti korišteno kao oružje. Mač, Naginata i Yari se mijenjaju u skladu sa vremenima. U tajnom svitku Shinkage ryu-a

Bugei3 sl5Tengusho Hiden no Maki su prikazani nazivi tehnika – Ransho, Kokyoku, Unsetsu i Denko koji prikazuju Samuraje kako koriste duge i kratke mačeve. Netko kome nedostaje znanja u Bufu-u nesumnjivo će se pozvati na slike dugog i kratkog mača korištenog u Miyamoto Nito Musashi ryu-u. Majstori kao Koizumi Isenokami bi vjerojatno ismijavali Bugeisha-u sa takvim ograničenim osjetilom. Oni su objašnjavali da u takvoj slici je najbitniji element prikaz posjedovanja Tachi-a u jednoj ruci i Yari-a, Naginata-e ili Nagamaki-a u drugoj objašnjavajući da je to bilo tajno značenje. Tako, slika Tengusho Hiden no Maki ima tajno značenje i ljudi koji ne poznaju razdoblje borbe sa Tachi-em može to nikada neće zaista razumjeti. Poanta je da Kodachi nije samo Kodachi Yoroidoshi (bodež), prednji dio koplja, oštrica Naginata-e i goloruka borba svi imaju istu ulogu i sve se koristi za istu svrhu i naizmjenično. Urgiram da vidite ovo kao borbenu scenu opisanu kao Koteki ryoda iz Juppo sessho-a.

Prakticiranje Bujutsu-a je bila Bugei3 sl6pojedinačna vještina, te prenošenje mudrosti i znanja koje su izmišljene u Ryu-ha je bilo ograničeno samo prema elitnim članovima ratničke klase. Škole su bile malobrojne i nisu imale formalne skupine, Dojo-e ili bilo kakva mjesta za publiku. Glavni razlog je da se određene tehnike bilo kojeg danog stila nisu normalno širile niti dijelile sa općom javnošću, već su, zapravo, dane samo elitnim kategorijama, te su čuvane da se koriste tijekom sukoba sa drugim ratnikom. Posebno skriveno znanje bilo koje određene škole ili Ryu-a je ostalo isključivo u rukama trenutnih majstora ili osnivača stila.

Širenje određenih stilova iz Bujutsu ryu-ha kroz zemlju započelo kada su majstori započeli putovanja preko Japana za testiranje protiv drugih. To je bio oblik procjene i potvrde praktičaru koji je primjenjivao svoje znanje protiv drugih da bi vidio valjanost stila i dokazao svoje shvaćanje preko fizičkog izražavanja. Bujutsu je uvijek zahtijevao dubinu i iskrenu privrženost svom vježbanju. Bugei3 sl7Tijekom ovog razdoblja, proći sa znanjem preživljavanja je bila vrlo ozbiljna odgovornost (obaveza), zato što je to otvaralo mogućnost da majstor bude prevaren i ubijen od strane svojih učenika. Odabiranje ispravnog, neposrednog učenika kako bi prenijeli glavne principe škole Ogi, Gokui je bila glavna namjera prakse vještine.

Bugei3 sl8Ogi predstavlja najbitnije principe i najviše tehnike, kao i tajni i suptilni način korištenja tijela i oružja. Gokui predstavlja filozofsku bit škole.

Bujutsu obuka je bila nedosljedna zato što nisu postojale nikakve specifične metoden sjedinjavanja prenošenog znanja škole i mudrosti. Učenici Bujutsu-a su pokušavali reproducirati tehnike borbe do potankosti koje su proizašle iz eksperimentiranja njihovih majstora. Ove tehnike su bile relativno jednostavne i usprkos tome snažne, zbog toga što je većina borbi bila učinjena dok se nosio oklop. S vremenom su majstori Bu­jutsu-a (svi članovi ratničke klase) poduzeli osobna istraživanja na najučinkovitijim tehnikama temeljenim na iskustvu stečenim kroz borbe. Usvajanje znanja i mudrosti iz Bujutsu škola je kulminiralo prijenosom tri dokumenta prema učeniku. To su Kiri-gami (pismena potvrda učeniku da je postigao majstorstvo ponajprije tijekom praktične razine obuke), Inka (potvrda kompletne licence za školu), Mokuroku (indeks koji sadržava imena i opis tehnika škole) ili Mokuroku (tehnički crteži). Sadržaji ovih dokumenata napisani od strane majstora su predstavljali filozofiju škole od njena stvaranja i smjernice koje trebaju biti slijeđene, kao i tehnički leksikon.

Očigledno je da je u mnoštvo slučajeva učenja i škola praksa Bujutsu-a išla zajedno sa duhovnim istraživanjem. Ovo istraživanje je pružalo fokus koji je dopuštao praktičaru nalaženje konačne tehničke razine svoje vještine. Većina škola su bile stvorene nakon sna ili vizije gdje je utemeljitelj  primio tehnike i duhovnu inicijaciju. Količina duhovnost je varirala u skladu sa stupnjem vještine i vjerovanjem praktičara. Kako je netko prekopavao dublje u proučavanju borilačkih vještina imao je povećanu potrebu da razumije namjere potencijalnih suparnika,Bugei3 sl9 za koje se tek može pretpostaviti da su učili sa istom predanošću. Nije iznenađujuće da je življenje na ovim rubovima “britvi” sa smrću otvorilo važnost duhovnom području. Ovo je bilo prevladavajuće u mnogim Bujutsu školama i ne može biti uzeto s rezervom.

Tehnike borbe su se koristile prije, tijekom i nakon Heian (782-1190) razdoblja i bile su direktni izražaj destruktivnog impulsa vještine rata.

 

(nastavlja se)

 

Usporedba starog japanskog mjernog sustava za dužinu sa metričkim sustavom

 

Jo = 3,3 m

Ken = 1,8 m

Shaku =30,3 cm

Sun =30,3 mm

Bu = 3,3 mm

 

 

Proljeće i jesen Ly Bu Vea

Ly bu vea naslov

Ly bu vea sl1

Proljeće i jesen Ly Bu Vea spada u klasično djelo kineske konfucijanske i taoističke tradicije razmišljanja. U narednim člancima Cronippon ninjutsu dojo  će iznijeti po jedan ulomak iz ovogadijela o «slobodnom i sređenom duhu»

PRVI JESENJI MJESEC / MONG CIU

Ly bu vea sl2prvom jesenjem mjesecu Sunce se nalazi u znaku I (konstelacija Vodene zmije Hydrae, Vrča Crateris, Lava Leonis, Djevice Virginis). Za vrijeme večernjeg sumraka kulminira zviježđe Dou (6 zvijezda strijelca). U vrijeme jutarnjeg sumraka kulminira zviježđe Bi (Pegaz Pegasi i Andromede Andromedae). Nota mu je Shang (sekunda). Njegov tonski slog je J Dzo (muški tonalitet). Broj mu je devet. Okus mu je oštar, miris mu je kovina. Tigar kao duh zaštitnik štiti dlakave životinje (Bijeli tigar je zapadni kvadrant neba). Dolazi prohladni vjetar, pada bijela rosa. Nebeski sin boravi u prostoriji Dzung Džang (sl. 1) u lijevoj odaji. Odijevamo se u bijelu odjeću i nosimo nakit od bijelog nefrita. Jedemo sezam i pseće meso. Posude su bridaste i duboke. U tom mjesecu nastupa početak jeseni. Djelujuća sila zasniva se na kovini.

Ly bu vea sl3

Položaji će biti povjereni samo zaslužnim ljudima da bi se strogo kaznilo one koji zaboravljaju dužnosti. Okrutne i tvrdokorne valja osuditi i kazniti da bi se jasno izrazila naklonost ili nenaklonost kralja i da bi ih osjetili ljudi u dalekim krajevima. Nebo i zemlja se pokazuju ozbiljnim, stoga ne smije vladati nikakva pretjerana blagost.

U tom mjesecu seljaci prinose žito. Razni činovnici dobivaju naloge da prikupe poreze i danke, da dovedu u red brane i pažljivo poprave rupe i otvore, tako da bi bili pripremljeni za poplave, da poprave dvorce i kuće, visoke i niske zidove i da dovedu u red gradske zidine i kule.

Držimo li se tih običaja, prohladni vjetar će puhati u sve tri dekade. Kad bismo u prvom jesenjemLy bu vea sl4 mjesecu slijedili običaje koje vrijede za zimu, sila tamnoga bi uvelike prevladala, kukci bi uništili žito, a naoružani bi se približili. Kad bi slijedili običaje koji vrijede za proljeće, zemljom bi zavladale suše. Vratile bi se sile svijetloga i pet žitarica ne bi dozrjelo. Kad bismo slijedili običaje koji vrijede za ljeto, izbili bi požari, hladnoća i žega više ne bi bile umjerene, a ljudi bi morali mnogo patiti od povratne groznice.

UPOTREBI VOJSKE / DANG BING

Izvori ratničkog staleža imaju svoje temelje duboko u biću čovjeka. Ratnici postoje otkako ima ljudi. Bit je ratničkog staleža što ulijeva strah. Bit straha počiva na snazi. Činjenica što ljudi posjeduju snagu koja pobuđuje strah, zasniva se na njihovoj prirodi. Tu su prirodu dobili od neba, ona nije nešto što bi bilo umjetno stvoreno. Ratnički se zanat ne može ukinuti, naoružavanje se ne može zaustaviti.

Ly bu vea sl5Počeci rata se nalaze u dalekoj davnini. Ljudi su se iščupanim deblima stabala borili jedan protiv drugoga. Oružja su se poboljšavala. Pobjednik je postao poglavicom. Budući da moć poglavica nije bila dovoljna da bi se stvorio red postavljeni su knezovi. Budući  da ni knezovi nisu bili dovoljni da se stvorio red postavljen je nebeski sin. Postavljanje nebeskog sina temelji se na poglavicama. Postavljanje poglavica temelji se na borbi.

Vojska se ne može ukinuti. Ona nalikuje na sile vode i vatre. Tko ih umije vješto iskoristiti njemu će donijeti sreću. Tko ih ne umije iskoristiti njemu će donijeti nesreću. Ni u jednom trenutku čovjek nije slobodan od ratničkog razmišljanja. Otmjeni i sitni, staro i mlado, mudri i priglupi u tome su jednodušni. Razlika postoji u samo u višim i nižim stupnjevima. Ono što se budi u posve skrivenim zakucima srca, jest rat. Ono što govori iz gnjevnih izraza lica, jest rat. Ono što govori iz nasilja i obrane, jest rat. Ono što govori iz prijetećih riječi, jest rat. Ono što govori iz naklonosti i nenaklonosti, jest rat. Ono što govori iz borbe vojski, jest rat. Svih tih osam stvari jesu rat, borba između slabih i jakih.

UKLANJANJE NEREDA  /  DŽEN LUAN

Dan-danas se opći nered popeo na vrhunac. Nevolja ljudi se ne može više povećati. Svjetski su vladari nestali, mudri su osuđeni na neuspjeh i drže se po strani kako ne bi bili zapaženi. Gospodari svijeta se vladaju u skladu sa svojim prohtjevima, otuđeni su od naroda, i ljudi nemaju nikoga kome bi mogli izjadati svoju bol. Ukoliko u našem vremenu još ima mudrih vladara i istinskih državnika morali bi ispitati ove riječi, pa će naučiti da svoju oružanu silu primjenjuju za pravednu stvar. Budući da vladari svijeta koračaju stazama svojih prohtjeva, čak će i prosječni vjerni podanici izmicati svojim gospodarima i napuštati svoje roditelje, a kamoli ne nepouzdani elementi.

Među učenjacima dan-danas postoji vrlo raširen smjer koji osuđuje napadački rat. Dok osuđuju napadački rat odobravaju obrambeni rat. Međutim kad bi se pokušali ograničiti na obrambene ratove ne bi smo mogli sprovesti metodu da istaknemo ljude od reda i isključimo neuredne elemente, da nagrađujemo revne i kažnjavamo one koje zanemaruju dužnosti. Sreća i nesreća knezova i naroda na zemlji ovisi o razumijevanju tih izvoda.

Jedino sredstvo kojim se mogu obuzdati neuredni elementi kao i oni koji zaboravljaju dužnost, jest da ih kažnjavamo.Ly bu vea sl6 Jedino sredstvo kojim se mogu unaprijediti elementi koji poštuju red i vjerni su svojim dužnostima, jest da ih nagrađujemo. Dopustimo li onima koji se protive redu i zanemaruju dužnost da rade što žele, taj će pristanak sadržavati nagradu. Ostavimo li one koji poštuju red i vjerni su dužnostima u podređenom položaju, kažnjavamo ih takvom nepažnjom. A nagrađujemo li zle i kažnjavamo dobre, bit će teško navesti ljude na red. Stoga: među svim stvarima koja svijet čine zamršenim škode ljudima, ta je teorija najgora.

SPRIJEČAVANJE ZLA  /  GIN SE

Ukoliko u svim okolnostima zagovaramo samo obrambeni rat, održat će se oni koji se protive redu, i obranit će se oni koji zanemaruju dužnosti. To se neće moći izbjeći. Međutim, sačuvati one koji se protive redu i braniti one koji zanemaruju dužnosti, jest najveće od svih zala i ponajviše škodi ljudima na zemlji. Čuvanje i obrana će u najboljem slučaju uslijediti upozoravanjem, a u drugom slučaju silom oružja. Želimo li uspjeti sa opomenama, moramo se prilagoditi većini. Neku stvar, o kojoj se danju i noću razmišljalo na nekom velikom skupu, moramo upamtiti naprežući pri tome sve snage duha. Noću sanjamo o njoj,  govorimo o njoj sve dok nam se ne pojave rane na usnama, dok se ne isuše pluća, iscrpimo duh i naškodimo živcima, tražimo primjere u tome u trojice uzvišenih i petorice vladara da bi smo ideje učinili privlačnijima ili pak navodimo govore glasovitih ljudi iz doba hegemonija da bi smo stvar učinili uvjerljivijom. Rano ujutro okupljamo dvor, a razilazimo se tek kasno u noć da bismo uvjerili zagovornike rata, trudimo se svim silama i nagovaramo sve samo da bismo svoje razloge učinili razumljivijima. A kad iznesemo sve razloge i ponestane riječi, a da ipak nismo uspjeli, naposljetku apeliramo na oružanu silu. Apel na oružanu silu nužno dovodi do rata, a u prirodi rata je da se u njemu mora ubijati ljude. Na taj će se način nevini podanici morati ubijati da bi se zaštitilo one koji se protive redu i zanemaruju dužnosti. Pomaganjem onih koji se protive redu i zanemaruju dužnosti unapređujemo štetu za ovaj svijet i onemogućujemo ono što bi bilo korisno za nj. Premda priželjkujemo sretnu slučajnost koja će nam pomoći da pobijedimo, zlo će se tako samo povećati. Poredak nekadašnjih kraljeva se sastojao u tome da se dobre nagrađuje i kažnjava zle. To je put starog doba i ne možemo ga izmijeniti.

Zbog toga ne smijemo osuditi napadački rat sam po sebi, kao što ne smijemo osuditi ili odobriti obrambeni rat sam po sebi. U svim okolnostima radi se o tome da postoji pravedan povod ratu.

BITI MILOSTIV / HUAI ČUNG

Ly bu vea sl7

Što govori plemeniti, nije samo učenost. Što kaže državnik, nisu samo riječi. On govori samo ono što odgovara razboru, kažu samo ono što odgovara pravednosti. Stoga njihov govor i kazivanje čini da kraljevi, knezovi i veliki utoliko više vole razbor, da su knezovi, građani i mase naroda utoliko pravedniji. Ukoliko su učenja pravednosti i razbora jasna, prestaju vješti zahvati okrutnosti, neiskrenosti i nasilja. Okretnost i neiskrenost jesu suprotnost razbora i pravednosti. U njihovoj je prirodi da oboje ne može pobijediti, ne može čak ni postojati naporedo. Stoga: kada vojske prodiru u neprijateljske zemlje, građani moraju znati da uživaju zaštitu i mase naroda znaju da ih neće ubijati. Izbiju li čak na livadu ispred glavnog grada, neće uništiti žito, neće oskrvniti grobove, neće rušiti stabla, neće spaliti zalihe, neće potpaliti kuće, neće otimati stoku, a ukoliko zarobljavaju građane, opet će ih pustiti na slobodu da bi jasno pokazali kako mrze samo knezove i vole podanike. Sporazumjevši se sa građanima, oduzimaju neprijateljskom vladaru temelje njegove moći. Ukoliko se unatoč takvu načinu postupanja pojave tvrdokorni, tvrdoglavi i zločinački elementi koji ne žele poslušati, protiv njih se može istupiti oružanom silom.

Na taj način podčinjavamo državu, ali ne ugnjetavamo njezine građane. Valja izvršiti kaznu nad onim kojega valja kazniti, i zatim se zaustaviti. Valja podići značajne državnike i podijeliti im lenske posjede. Valja privući njezine vrijedne i dostojne ljude i učiniti ih poštovanim i slavnima. Valja se raspitati za udovice i siročad, pružiti im pomoć, udijeliti milosrđe. Valja posjetiti ugledne i stare, iskazati im strahopočitanje i uljudnost. Valja povećati njihov dohodak i poboljšati njihov položaj. Valja ispitati osuđene i pustiti ih na slobodu. Valja podijeliti kovinu sa zaliha i žito sa silosa da bi smo tako umirili mase. Ne valja prisvajati bogatstva. Valja se raspitati za svetišta i vjerske običaje. Valja ponovo uvesti stvari koje se ne žele ukinuti i upotpuniti popis onih, uspomeni valja odati počast prinošenjem žrtava.Ly bu vea sl8

Tko postupa tako, njegovo će ime slaviti dostojni, njegovu će pobožnost hvaliti stari, i njegovu će vrlinu narod nositi u svom srcu.

Podsjetnik demo “Karlovac 2005”

demokarlovac naslov

demokarlovac sl1demokarlovac sl218. prosinca 2005. godine u Karlovcu je održana revija borilačkih vještina pod nazivom «Noć borilačkih vještina Glogovac Jovica» koja je posvećena utemeljitelju Kung Fu Wushu kluba. Osim Cronippon ninjutsu dojo-a učestvovalo je još oko dvanaest klubova koji su prezentirali različite vještine poput: Aikido-a,  Ju jutsu-a, Kempo karate-a, Taekwon do-a i sl.

demokarlovac sl3