NIHONGI Knjiga1

zanimljivosti_naslov

N I H O N G I

KNJIGA 1

DOBA BOGOVA

1 dio

 

Nihongi ili Nihonshoki je japansko klasično djelo koje pruža panoramu ranog Japana kada je njegova kultura bila u formiranju. Nihongi nam iz prve ruke pruža prošlost Japana, te zapise o vjerovanju i karakterima njegovih ljudi od najranijih vremena do ranog Nara razdoblja, zaključno do 697 godine. Odobreno od carstva, japanski učenjaci su u ranim dekadama osmog stoljeća skupljali povijesne dokumentacije, tradicionalne mitove (koji su zatim službeno priznali kao činjenice) i priče u vezi s carskom obitelji i politički moćnim klanovima tih vremena što je rezultiralo ovim sažetkom japanske rane povijesti nazvane Nihongi koje je imalo golemi utjecaj na japansku literaturu. Bez obzira na sveobuhvatni kineski kulturni utjecaj na rani Japan učenjaci koji su sastavili Nihongi su predočili japansku povijest napisanu sa domaćim uvidom i više-manje oslobođenom od kineske i indijske interpretacije.

 Cronippon ninjutsu dojo će u nekoliko narednih priloga prikazati ranu povijest japana kroz djelo Nihongi-a kako bi čitateljima približili uvide u rana vjerovanja, načine života i karakter starih japanaca.

U davnini Nebo i Zemlja su bili još ne razdvojeni, a In i Yo nisu još bili podijeljeni. Oni su oblikovali kaotičnu masu nalik jajetu koje je bilo nejasno definiranih granica i sadržavalo je sjeme.

Čisti i lakši dijelovi koji su bili raštrkani su izvučeni i formirali su Nebo, dok su se gušći i teži element smjestili dolje i postali su Zemlja.

Rafinirani elementi su se jednostavno spojili i postali su tijelo, no konsolidacija teškog i krupnog elementa je bila izvršena sa poteškoćama.

Stoga je Nebo bilo formirano prvo, a Zemlja je bila poslije utemeljena.

Nakon toga, su između njih stvorena božanska Bića. Hence je rekao da kada se je svijet počeo stvarati tlo od koje je zemalja bila sastavljena je plutalo uokolo na način koji se može usporediti sa plutanjem ribe koja se igra na površini vode.

U to vrijeme su stanovite stvar bile stvorene između Neba i Zemlje. One su bile oblikom poput izdanaka trske. Sada je to preobličeno u Boga i bilo je nazvano Kuni-toko-tachi no Mikoto.

(Znak je korišten zbog krajnjeg dostojanstva ovog Božanstva. Za eter je korišten znak. Oba tumače Mikoto. Ovo pravilo je slijeđeno ispod.). Sljedeći je bio Kuni no sa-tsuchi no Mikoto i zatim Toyo-kumu-nu no Mikoto, zajedno tri božanstava.

Ovo su bili čisti muškarci spontano stvoreni od strane djelovanja principa Neba.

U jednom spisu je rečeno:”Kada su Nebo i Zemlja započeli stvar je egzistirala usred Praznine. Njen oblik nije moguće opisati. Unutar toga, Božanstvo je bilo spontano stvoreno i čije je ime bilo Kuni-toko-tachi no Mikoto, također nazvano Kuni-soko-tachi no Mikoto. Zatim, je bio Kuni no sa-tsuchi no Mikoto, također nazvan Kuni no sa tachi no Mikoto. Sljedeći su Toyo-kuni-nushi no Mikoto, također  nazvan Toyo-kumu-nu no Mikoto, Toyo-ka-fushi-no no Mikoto, Uki-fu-no-toyo-kahi no Mikoto, Toyo-kuni-no no Mikoto, Toyo-kuhi-no no Mikoto, Ha-ko-kuni-no no Mikoto ili Mi-no no Mikoto.”

U jednom spisu je rečeno: – “Od starine, kada je Zemlja bila mlada i kopno je bilo mlado plutalo je okolo kao kada ulje pluta. U to vrijeme unutar Zemlje je bila stvorena stvar u obliku izdanka trske kada ona iznikne. Iz ovoga se razvilo i postalo Božanstvo čije je ime bilo Umashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto. Sljedeći je Kuni no toko-tachi no Mikoto i zatim Kuni no sa-tsuchi no Mikoto“.

U jednom je spisu rečeno: – “Kada su Nebo i Zemlja bili u stanju kaosa prije svega je postojalo božanstvo čije je ime bilo Umashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto. Sljedeći je Kuni-soko-tachi no Mikoto“.

U jednom spisu je rečeno: – “Kada su Nebo i Zemlja započeli postojala su Božanstva koja su stvorena zajedno i čija su imena bila: prvi Kuni-no-toko-tachi no Mikoto i sljedeći Kuni no sa-tsnchi no Mikoto“. Zatim, je izjavljeno:- “Nazivi Bogova kojih su bili stvoreni u Polju Velikog Neba su Ama no mi-naka-nushi no Mikoto, sljedeći Taka-mi-musubi no Mikoto, i zatim Kami-mi-musubi no Mikoto“.

U jednom je spisu rečeno: – “Prije nego su Nebo i Zemlja bili stvoreni postojalo je nešto što se može usporediti sa plutanjem oblaka preko mora. To nije imalo mjesto za pričvrstiti svoj korijen. Usred ove stvari prvo je stvoreno nešto što je nalikovalo izdanku trske stvorenu u blatu. Ovo se smjesta trans­formiralo u ljudski oblik i bilo je nazvano Kuni no toko-tachi no Mikoto“.

U jednom spisu je rečeno: – “Kada su Nebo i Zemlja započeli stvar je bila stvorena usred Praznine koja je nalikovala izdanku trske. Ovo je promjenom postao Bog koji je bio nazvan Ama no toko-tachi no Mikoto. Sljedeći je postao Umashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto“.  Dalje je navedeno: – “Postojala je stvar stvorena usred praznine slična plutajućem ulju iz kojeg se razvio Bog nazva Kuni toko-tachi no Mikoto“. Sljedeća Božanstva koja su nastala su bili Uhiji-ni no Mikoto i Suhiji-ni no Mikoto, također  nazvani Uhiji-ne no  Mikoto i Suhiji-ne no Mikoto.

Sljedeća Božanstva koja su nastala su bila Oho-to nochi no Mikoto i Oho-to mahe no Mikoto.

Jedan od autoriteta govori Oho-to no he no Mikoto, drugačije nazvan Oho-to-ma-hiko no Mikoto i Oho-to-ma-hime no Mikoto.

Drugi kaže Ohotomu-chi no Mikoto i Oho-tomu-on no Mikoto.

Sljedeći Bogovi koji su nastali su bili Omo-taru no Mikoto i Kashiko-ne no Mikoto, također nazvani Aya-kashiko-ne no Mikoto, Imi kashiki no Mikoto, ili Awo-kashiki-ne no Mikoto ili Aya-kashiki no Mikoto.

Sljedeća Božanstva koja su nastala su bili Izanagi no Mikoto i Izanami no Mikoto.

Jedan spis kaže: – “Ova dva Božanstava su bili djeca Awo-kashiki-ne no Mikoto-a.”

Jedan spis kaže: – “Kuni no toko-tachi no Mikoto je stvorio Ame kagami no Mikoto-a, Ame kagami no Mikoto je stvorio Ame yorodzu no Mikoto-a, Ame yorodzu no Mikoto je stvorio Izanagi no Mikoto-a”.

Ovo čini sveukupno osam Božanstva. Budući da su formiran putem uzajamne akcije božanstvenih i zemaljskih principa stvoreni su muškarci i žene. Od Kuni no toko-tachi no Mikoto u Izanagi no Mikoto i Izanami no Mikoto je nazvano sedam generacija u doba Bogova.

 

nastavlja se