SEMINAR MIKE LOONEM PITOMAČA 2015.

sl1sl2sl3U organizaciji Ryshin dojo-a iz Pitomače i Sensei-a Dominika Tešića održan je seminar pod vodstvom Sensei-a Mike Loonema iz Velike Britanije. Inače, Sensei Mike je 22 godine proveo u Japanu kao učenik Sensei Noguchi-a. Tema seminara je bila Kihon Happo na tradicionalni način (način na koji se to podučavalo prije 90-tih godina i današnjih dana). Polaznici seminara su imali sreću učiti istinski Taijutsu što je inače i u svijetu rijetka prilika zbog nedostatka učitelja koji znaju podučavati na ovaj teži i ispravniji način.

Nažalost, svjedoci smo da u svijetu (Hrvatska također nije izuzetak) zbog neznanja ili profita mnogi visoko rangirani učitelji Ninjutsu-a podučavaju Taijutsu na način, recimo, Krav Mage ili drugih sličnih pravaca.  Stoga je učenicima ove vještine izuzetno važno da vježbaju kod učitelja poput Mikea ili Dominika koji su živjeli u Japanu i trenirali ispravan Taijutsu. Nemojte se dati zavesti visoko kićenim profilima „lažnih“ učitelja koji zlorabljuju dano povjerenje i visoke Dan-ove od Sensei Hatsumi-a.

Cronippon ninjutsu dojo